basaksehirdesozgenclerde.com > KONU BAŞLIKLARI

Gençliğin Gözünden “Türkiye Yüzyılı” Bağlamında Sempozyum Muhtemel Konu Başlıkları

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik Ve Eğitim
  • Küreselleşen Dünyada Yeni Cumhuriyet Vizyonu: Kendini Geliştir ve Üret
  • Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitim Sistemimize Bakış ve Yaygınlaşmakta Olan Okul Dışı Öğrenme Ortamları
  • Geçmişten Günümüze Gençlerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Etmenler ve Meslek Seçimleri
  • Türkiye Yüzyılında Mesleki ve Teknik Liselerin Gelişim Süreci ve Günümüzde Üretime Sağladıkları Katkılar

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik, Bilim ve Teknoloji
  • Cumhuriyet’in 100. Yılında Yapay Zeka Uygulamalarının Gelişimi ve Eğitim Sistemine Adaptasyon Süreci
  • Küreselleşen Dünyada Hayatımıza Giren Yeni Teknolojik Kavramlar ve Gelecek Beklentileri
  • Milli Teknoloji Vizyonu İle Digitalleşme Sonrası Türkiye’de Bilim Üretimi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Sanayi
  • Türkiye Yüzyılında Yeni Sanayi Vizyonu
  • Geçmişten Günümüze Savunma Sanayi ve Gelecek Yatırımlar
  • Cumhuriyet’in 100. Yılında Sanayileşmede Patent Gücü

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Enerji
  • Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • Geçmişten Günümüze Yerel Enerji Kaynaklarımız ve Enerji Planlaması
  • Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceğin Enerjisi: Türkiye’de Hidrojen Vadisi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Tarım
  • Geçmişten Günümüze Türkiye’de Tarım Teknolojileri
  • Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğal Zenginliğimiz Ormanlarımız ve Tarımsal Kalkınmada Ormancılık Faaliyetleri
  • Türkiye Yüzyılı Vizyonu İle Tarımda Kalkınma Kapsamında Topraksız Tarım ve Dikey Tarım Yöntemleri

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Ekonomi
  • Türkiye Yüzyılında Gençlerin Yeni Nesil Girişimcilik Faaliyetleri ve Start Up Uygulamaları
  • Türkiye’de Geçmişten Günümüze İstihdam Politikaları ve Yeni Ekonomi Vizyonu İle Bir Milyon İstihdam Projesi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Siyaset
  • Geçmişten Günümüze Gençliğin Kimlik Algısını Şekillendiren Etmenler
  • Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlerin Gözünden Türkiye’nin Siyasi Tarihi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik, Değer ve Medeniyet
  • Geçmişten Günümüze Gençlerin Anlam Arayışı
  • Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlerin Politik Psikoloji Bakış Açısıyla Medeniyet ve Gelecek Arasında Kurdukları Bağ
  • Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlerin Modern Toplumda Bireyselleşme ve Sosyalleşme Kavramlarına Atfettikleri Değer
  • Gençliğin İnanç Gelişiminde Geleneğin Etkisi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik, Kültür, Sanat ve Turizm
  • Küreselleşme Ekseninde Gençliğin Göç Hareketlerine Bakış Açısı
  • Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Turizm Faaliyetleri
  • Yeni Türkiye Vizyonuyla Entelektüel Gençlik Yetiştirmek
  • Türkiye Yüzyılında Sanatsal Faaliyetler ve Gençlik: Genel ve Yerel Yönetimler Bazında

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik, Tarih, Çevre, Şehircilik ve İklim
  • Gelenekten Geleceğe Türkiye’de Şehircilik Faaliyetleri
  • Geçmişten Günümüze Türkiye’de Müzecilik Faaliyetlerinin Gençlerin Eğitimi İle İlişkisi
  • Türkiye Yüzyılında Geleceğin Mimari Beklentileri

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Aile
  • Yüzyılda Ailenin Dönüşümü ve Yeni Sorumlulukları
  • Toplumsal Hayatta Engel Sahibi Birey Olmak
  • Türkiye Yüzyılında “Herkes İçin” Sosyal Politikalar

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
  • Geçmişten Günümüze Sosyal Sorumluluk Projeleri İle Manevi Değerler Eğitimi
  • Yeni Türkiye Yüzyılında Toplumsal Ahlak Kapsamında Sivil Toplumun Önemi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Sosyal Gelişim
  • Küreselleşme İle Türkiye’de ve Dünyada Gençliğin Sosyalleşme İhtiyaçları, Ortamları ve İmkânları
  • Yeni Türkiye Vizyonu Kapsamında Gençliğin Kimlik Gelişimi
  • İletişimde Digital Dönüşümün Gençliğin Liderlik, Psikolojik Sağlamlık ve Sosyal Gelişim Becerilerine Etkisi

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor
  • Yeni Türkiye Vizyonu İle Başarılı Gençliğin Gelişiminde Doğa Sporları
  • Gençlik, Fiziksel Aktivite ve Akademik Başarı İlişkisi
  • Geçmişten Günümüze Cumhuriyet’in Yetiştirdiği Milli Sporcularımız

 

 1. Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Sağlık
  • Yüzyılda Küresel Çapta Salgınlar Ve Gençlik Üzerine Etkisi
  • Geçmişten Günümüze Gençlerin Beslenme Alışkanlıkları
  • Yeni Türkiye Vizyonu İle Gençlerin Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Verimlilik Üzerine Etkisi

 

 

 

Sempozyum bilim kurulunun uygun göreceği ilgili diğer konular…

Katılımcı olarak ÜCRETSİZ kayıt yaptırmak istiyorsanız hemen tıklayın

DİNLEYİCİ KAYIT FORMU