GENÇLERİN GÖZÜNDEN “TÜRKİYE YÜZYILI”

 

Devletler gücünü, geçmiş ile gelecek arasında kurdukları bağ ile güçlendirirler. Tarih bilinci bu iki husus arasındaki fikirlerin eylemlere dönüşmesi ile gelişir. Dil, tarih, kültür gibi pek çok unsurun bir araya gelmesi ile oluşan medeniyetler yüzyıllar boyunca ülkeler arası savaşlar ve anlaşmalar gibi etkileşimler ile günümüzdeki haline gelmiştir. Bu hususta tarihte 17. – 18. Yüzyıl arasında İngiltere’de başlayan sanayi devriminin dünyada etkisini göstermesi ancak 19.yüzyılı bulduğu söylenmektedir. Oysaki sanayileşmenin tarihte göstermiş olduğu etki hızı, günümüzde digitalleşmenin getirdiği yenilikler ile yıllar hatta aylar içerisinde küresel etkilere sebep olabilecek güce ve kapsama ulaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında 21. Yüzyılda Türkiye de kendi öz değerlerini esas alarak yeni dünyanın gelişimine de uyum sağlamayı ve öncü devletlerden olmayı hedeflemektedir. Çağın kaynakları çerçevesince sürdürülebilir yerel ve küresel amaçlarımız, jeopolitik özelliklerimizin de farkında olarak “Türkiye Yüzyılını” şekillendirmektedir.

Gençlik bir devletin öncelikli meselesi olmadıkça o milletin geleceği kurması ve kalıcı olması da mümkün olamaz. Cumhuriyet’in değerleri ile yetiştirdiğimiz gençlerimizin, bilim, etik ve ahlaki değerleriyle şekillendirecekleri yeni Türkiye Yüzyılını, onların bakış açılarıyla inceleyerek, genç nesillerin aktif katılımları ile Cumhuriyet’imizin değerlerini bütünsel bir şekilde geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 2.yüzyılına girerken ülkemizin kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve eğitim tarihindeki gelişmeleri gençlerimizin gözünden bilimsel çalışmaları ile anlamlandıracağız. Toplumun bütününün eğitim bağlamında sorumlu olduğu gençlik ve üzerinde yetiştiği değerler zemini hakkında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz de akademik alanda bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç için düzenlediğimiz “Lise Gençliği ve Cumhuriyet” başlıklı sempozyuma ilçemiz ortaöğretim kurumlarından yapılacak düşünsel katkılar ile geleceğimizi inşa etme sürecine destek olmayı umuyoruz. Özellikle Türkiye Yüzyılına girerken geçtiğimiz yüzyılda sahip olduğumuz değerler ışığında elde ettiğimiz başarılar; bu süreçte kat ettiğimiz yol; ikinci yeni yüzyılımıza girerken ulaşmayı hedeflediğimiz gelecek vizyonumuza gençlerin perspektifinden katkı sağlamayı içeren teorik ve uygulamaya dayalı çalışmaları edinmek önceliklerimiz arasındadır.

Ayrıca gençlik dönemini konu edinen nitelikli akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi gençliğe yönelik sosyal politikalara sağlıklı bir zemin sunacaktır. Gençlik çalışmaları, konu edindiği yaş grubunun dinamizmi sebebiyle sıkça gözden geçirilmeye ve yeniden üretilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle; gençlik ile ilgili akademik faaliyetler gerçekleştirmeyi amaç olarak benimseyen Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projeler kapsamında bir öğrenci sempozyumu tertip edilmesine karar verilen sempozyumla hedeflenen, eleştirel ve bilimsel bilgiyi derinleştirerek disiplinler arası ve geniş bir çerçevede konunun tartışılmasını sağlamaktır.

Bu düşünce ve duygularla başlattığımız  “Başakşehir’de Söz Gençlerde’’ (BSG) projesi ile  ‘’Daha iyi bir dünya gençlerle inşa edilebilir’’ düşüncesinden hareketle akran eğitimi modelinden yola çıkarak sözü gençlere bırakacağız, onların görüş ve önerilerini ortaya koymaya çalışacağız.

Katılımcı olarak ÜCRETSİZ kayıt yaptırmak istiyorsanız hemen tıklayın

DİNLEYİCİ KAYIT FORMU