21.YÜZYILDA GENÇLERİN İDEAL EĞİTİM ARAYIŞI

 

Eğitim bir milletin, devletin ve kurumun öncelikli meselesi olmadıkça o milletin, devletin yahut kurumun geleceği inşa etmesi, kalıcı olması mümkün olamaz. Bir ülkenin eğitim felsefesi, eğitim ve öğretim programları,  o toplumun eğitime yüklediği misyon ve vizyon ile yetiştirdiği insan kaynaklarının niteliğini belirler. Ülkelerin geleceğe ilişkin varsayımları, genelde yeryüzünde, özelde coğrafi sınırlarında gelişen kültürel iklim, insanların yetişme düzeni ile oluşan insan kaynaklarının ürettikleri ile şekillenir. Nesilden nesile aktarılan bilgi, gelenek görenek, kültür ve insan zihninde şekillenen düşünceler, zamanla davranışa dönüşür. İnsanoğlunun davranış, tutum, beklenti ve düşünceleri toplumu etkiler, dönüştürür, geliştirir.

Eğitim ne için vardır? Eğitimin fert ve toplum hayatındaki işlevi nedir? Eğitimin sorunları ve çözüm önerileri nelerdir? Bu ve benzeri sorular hem ülkemizde hem dünyada her dönem tartışılmış ve hala tartışılmaktadır. Belki eğitimin amacının yeniden tanımlanmasıyla işe başlamak ve eğitimi;  öğrencilerimiz penceresinden ele almak,  bu alandaki çalışmalara farklı bir katkı sunacaktır diye düşünmekteyiz.

Eğitimin en önemli amacının fikri bağımsızlık olduğu kabulünden yola çıkarak, fikri bağımsız fertlerin, toplumların ortaya çıkması, kendi kültür değerlerine uygun özgün bir eğitim sistemi ve modelinin oluşturulabilmesi ile mümkün olabilir.

Modern dönem öncesi eğitim, devletin yetki ve sorumluluk alanı dışındayken, modern dönemle birlikte bu misyon ve vizyon devletin sorumluluğuna verilmiş olup belki de buradan kaynaklı sorun ve yanlışlar, üretilen politikalar üzerine konu son dönemlerde değişik platformlarda yeniden masaya yatırılmakta ve çözüm arayışları devam etmektedir. Bu arayışların bir parçası olarak, eğitimin en önemli saç ayağını oluşturan öğrenci boyutundan meseleye bakış ve öneriler, zihinlerde yer etmiş temel anlayış ve yaklaşımlarımıza yeni pencereler açabilir, öğrencilerimizin eğitim sistemine olan aidiyet duygusunun gelişmesine de katkıda bulunabilir.

Bu düşünce ve duygularla başlattığımız  “Başakşehir’de Söz Gençlerde’’ (BSG) projesi ile  ‘’Daha iyi bir dünya gençlerle inşa edilebilir’’ düşüncesinden hareketle akran eğitimi modelinden yola çıkarak sözü gençlere bırakacağız, onların görüş ve önerilerini ortaya koymaya çalışacağız.

Katılımcı olarak ÜCRETSİZ kayıt yaptırmak istiyorsanız hemen tıklayın

DİNLEYİCİ KAYIT FORMU